electronica 2018

SMD toroidní tlumivky se sendustovými jádry

Tyto SMD tlumivky jsou realizovány na slitinových práškových jádrech z materiálu Sendust (obchodní název KOOL Mµ, SUPER-MSS). Ve srovnání s tlumivkami železoprachovými mají pouze nepatrně větší závislost indukčnosti na stejnosměrném buzení, avšak podstatně lepší frekvenční vlastnosti, které je předurčují především jako pracovní tlumivky spínaných zdrojů do kmitočtu nejméně 100 kHz.

Standardní tlumivky řady PMEC 300 jsou navrženy jako akumulační indukčnosti spínaných zdrojů se špičkovou účinností.

Tlumivky jsou opatřeny dvěmi vinutími, které se na DPS obvykle spojují paralelně. Je však možno zapojit je též sériově, což umožňuje volit výslednou indukčnost v nezvykle jemných krocích.

Bližší informace viz literatura [4], [7] a [16].

Katalogové listy

Ceny

Provedení, rozměry a technické parametry
Kategorie klimatické odolnosti 40/125/21
Jmenovité napětí 250 V, 50 Hz
Tolerance indukčnosti 1) ± 20 %
3D model IGES STEP
1) Měřeno při 10 kHz, 50 mV a 25 °C.
Všechny parametry se měří podle ČSN EN 60938-1 (VDE 0565 Teil 2).

Vhodné pro reflow pájení.Ztráty železoprachového a sendustového jádra

nahoru