Železoprachové toroidní tlumivky

Tyto tlumivky jsou realizovány na železoprachových toroidních jádrech z materiálu Micrometals 26. Vlivem své rozprostřené vzduchové mezery a vysoké nasycené indukce vykazují jen malou závislost indukčnosti na stejnosměrném buzení a jsou tedy vhodné např. jako filtrační tlumivky spínaných zdrojů s pracovním kmitočtem až stovek kHz.

Dobře se osvědčují i jako pracovní tlumivky spínaných zdrojů s pracovním kmitočtem řádu desítek kHz.

Díky svému vysokému sycení a vzrůstu indukčnosti nad jmenovitou hodnotu při střídavém buzení se s výhodou používají rovněž jako odrušovací tlumivky pro potlačení symetrického rušení, které je typické pro tyristorovou a triakovou fázovou regulaci.

Dvojité tlumivky mohou být použity jako prostorově úsporná náhrada dvou tlumivek jednoduchých.

V naší standardní nabídce jsou jednoduché jednovrstvé tlumivky, a to pouzdřené i nepouzdřené. Na přání však dodáváme též tlumivky s parametry podle požadavků zákazníka.

Bližší informace viz literatura [2], [3], [4] a [5].

Katalogové listy

Ceny

Provedení, rozměry a technické parametry
Řada a b c d e f Vývody 3D model
221/V 18 13 20 5 10 5 0,6 x 0,6 IGES STEP IGES STEP
IGES STEP IGES STEP
222/V 23 15,5 25 10 12,5 5 0,6 x 0,6 IGES STEP IGES STEP
IGES STEP IGES STEP
223/V 26 18 30 12,5 15 5 0,6 x 0,6 IGES STEP IGES STEP
IGES STEP IGES STEP
224/V 32 21 35 12,5 17,5 7,5 0,8 x 0,8 IGES STEP IGES STEP
IGES STEP IGES STEP
224a/V 32 18,5 35 12,5 15 7,5 0,8 x 0,8 IGES STEP IGES STEP
IGES STEP IGES STEP
221/H 12,5 17,5 15 10 0,6 x 0,6 IGES STEP IGES STEP
222/H 14 22,5 20 12,5 0,6 x 0,6 IGES STEP IGES STEP
223/H 16,5 28 25 15 0,6 x 0,6 IGES STEP IGES STEP
224/H 19,5 32,5 30 20 0,8 x 0,8 IGES STEP IGES STEP
221/B 131) 25 mm
222/B 161) 25 mm
223/B 211) 25 mm
224/B 251) 25 mm
225/B 321) 25 mm
226/B 361) 25 mm
227/B 401) 25 mm
228/B 471) 25 mm
/SV3 28 20,2 22,86 15,24 IGES STEP
/SV4 35,7 22,8 30,48 17,78 IGES STEP
Kategorie klimatické odolnosti 40/125/21
Tolerance indukčnosti 2) ± 20 %
Pohled na /Ve, /Ver, /Vi, /Vir, /H, /Hr, /SV3, /SV3r, SV4 a SV4r provedení zdola.
1) Přibližný průměr neovinutého jádra.
2) Měřeno při 10 kHz, 50 mV a 25 °C.
Všechny parametry se měří podle ČSN EN 60938-1 (VDE 0565 Teil 2).

nahoru