Proudové transformátory a snímače

Přesné proudové transformátory řady PPT na toroidních jádrech z nanokrystalické pásky, proudové transformátory řady PT na toroidních jádrech z transformátorového plechu a proudové snímače řady PS na toroidních jádrech z vysokopermeabilního feritu jsou vhodné ke galvanicky oddělenému bezkontaktnímu měření střídavých proudů.

Primární vinutí je tvořeno obvykle jedním průchodem proudového vodiče středním otvorem transformátoru, sekundární vinutí je pevně zabudováno. Změnou počtu průchodů primárního vodiče je možno měnit převodní poměr transformátoru a jeho proudový rozsah.

Údaje o linearitě, proudovém rozsahu a převodní strmosti platí při zatížení sekundárního vinutí odporem doporučené velikosti. Není-li linearita prvořadým požadavkem, lze zatěžovací odpor volit podle potřeby i značně odlišně a tím dosáhnout požadované strmosti či maximálního proudu.

Naši standardní nabídku tvoří přesný proudový transformátor PPT4/Vi 1000, proudové transformátory PT4/Vi 1000 a PT3/Vi 500 a proudové snímače PS2/Vi 200 a PS1/Ve 100.

Katalogové listy

Ceny

Přesný proudový transformátor PPT4/Vi 1000 s velmi kvalitním nanokrystalickým jádrem je optimalizován pro přesné měření proudu síťového kmitočtu až do 50 A při převodním poměru 1 : 1000. V této oblasti dosahuje při doporučeném zatěžovacím odporu 50 Ω linearity převodu pod 0,2 %. Převodní strmost s tímto odporem je 50 mV/A.

Izolační napětí 2500 V, otvor pro primární vodič Ø 10 mm.

Velmi dobré parametry transformátoru vyžadují odpovídající kvalitu zpracování jeho signálu. Převodník , vyvinutý speciálně pro tyto transformátory, podmínky splňuje. (Převodník je uveden jako příklad, nedodává se).

Bližší informace viz literatura [6].

LINEARITA PŘESNÉHO PROUDOVÉHO TRANSFORMÁTORU PPT4/Vi 1000

nahoru

Proudový transformátor PT4/Vi 1000 s jádrem z kvalitního transformátorového plechu je optimalizován pro měření proudu síťového kmitočtu v rozsahu od 0,2 do několika set A při převodním poměru 1 : 1000. V této oblasti dosahuje při doporučeném zatěžovacím odporu 17 Ω linearity převodu pod 1 %. Převodní strmost s tímto odporem je 17 mV/A.

Izolační napětí 2500 V, otvor pro primární vodič Ø 10 mm.

LINEARITA PROUDOVÉHO TRANSFORMÁTORU PT4/Vi 1000

nahoru

Proudový transformátor PT3/Vi 500 s jádrem z kvalitního transformátorového plechu je optimalizován pro měření proudu síťového kmitočtu v rozsahu od 0,2 do 100 A při převodním poměru 1 : 500. V této oblasti dosahuje při doporučeném zatěžovacím odporu 10 Ω linearity převodu pod 3 %. Převodní strmost s tímto odporem je 20 mV/A.

Izolační napětí 2500 V, otvor pro primární vodič Ø 6 mm.

LINEARITA PROUDOVÉHO TRANSFORMÁTORU PT3/Vi 500

nahoru

Proudový snímač PS2/Vi 200 s cenově výhodným feritovým jádrem je vhodný pro snímání proudu do kmitočtu jednotek kHz. V rozmezí proudů od 0,5 až 10 A dosahuje při kmitočtu 50 Hz a zatížení odporem 1,5 Ω linearity převodu řádově jednotek procent při strmosti 7,5 mV/A a převodním poměru 1 : 200.

Nachází použití v obvodech proudových ochran, regulačních smyček, proudových zpětných vazeb apod. Volbou zatěžovacího odporu lze jeho převodní charakteristiku částečně přizpůsobit dané aplikaci.

Izolační napětí 2500 V, otvor pro primární vodič Ø 6 mm.

LINEARITA PROUDOVÉHO SNÍMAČE PS2/Vi 200

nahoru

Proudový snímač PS1/Ve 100 s cenově výhodným feritovým jádrem je vhodný pro snímání proudu do kmitočtu jednotek kHz. V rozmezí proudů od 0,3 až 3 A dosahuje při kmitočtu 50 Hz a zatížení odporem 1,0 Ω linearity převodu řádově jednotek procent při strmosti 10 mV/A a převodním poměru 1 : 100.

Nachází použití v obvodech proudových ochran, regulačních smyček, proudových zpětných vazeb apod. Volbou zatěžovacího odporu lze jeho převodní charakteristiku částečně přizpůsobit dané aplikaci.

Izolační napětí 2500 V, otvor pro primární vodič Ø 4 mm

LINEARITA PROUDOVÉHO SNÍMAČE PS1/Ve 100

nahoru