electronica 2018

Výkonové proudově kompenzované feritové odrušovací tlumivky

Výkonové proudově kompenzované tlumivky jsou realizovány na toroidních feritových jádrech, opatřených dvěmi symetrickými vinutími. Ta jsou protékána pracovními proudy tak, že se jejich magnetické účinky v jádře kompenzují a tlumivky tak vykazují vůči těmto proudům pouze malou rozptylovou indukčnost. Pro rušicí asymetrické proudy se naopak uplatní indukčnosti tlumivek.

Výkonové proudově kompenzované tlumivky nachází použití především při odrušení výkonových elektronických přístrojů, spínaných zdrojů a elektrických strojů. Je možno je využít rovněž jako převodníků a oddělovacích transformátorů.

Naši standardní nabídku tvoří jednofázové tlumivky řady PMEC 105/SV3, 106/H, 106/Hn, 106/Vn a 106/SV4.

Bližší informace viz literatura [2] a [5].

Katalogové listy

Ceny

Provedení, rozměry a technické parametry
Kategorie klimatické odolnosti 40/125/21
Jmenovité napětí 250 V, 50 Hz
Elektrická odolnost (vinutí - vinutí) 1500 V, 50 Hz, 2 sec.
Tolerance indukčnosti 1) - 30 %, + 40 %
Oteplení vinutí < 55 °C
Maximální teplota vinutí 115 °C
1) Měřeno při 10 kHz, 50 mV a 25 °C.
Jmenovitým proudem smí být tlumivka zatěžována až do okolní teploty 60 °C. Nad touto teplotou klesá přípustný proud lineárně k nule při 125 °C.
Všechny parametry se měří podle ČSN EN 60938-1 (VDE 0565 Teil 2).


Vložný útlum výkonových proudově kompenzovaných tlumivek

nahoru