electronica 2018

Proudově kompenzované SMD odrušovací tlumivky

Proudově kompenzované SMD odrušovací tlumivky jsou realizovány na vysokopermeabilních feritových toroidních jádrech, opatřených dvěmi symetrickými vinutími. Ta jsou protékána pracovním proudem tak, že se jeho magnetické účinky v jádře kompenzují a tlumivka tak vykazuje vůči tomuto proudu pouze malou rozptylovou indukčnost. Pro rušicí asymetrické proudy se naopak uplatní vysoká indukčnost tlumivky.

Proudově kompenzované tlumivky nachází použití především při odrušení elektronických přístrojů, spínaných zdrojů, elektrických strojů a spotřební elektroniky. Je možno je využít rovněž jako převodníků a oddělovacích transformátorů.

Naši standardní nabídku tvoří tlumivky řady PMEC 100/SMD.

Bližší informace viz literatura [2] a [5].

Katalogové listy

Ceny

Provedení, rozměry a technické parametry
Kategorie klimatické odolnosti 40/125/21
Jmenovité napětí 250 V, 50 Hz
Elektrická odolnost (vinutí - vinutí) 1500 V, 50 Hz, 2 sec.
Tolerance indukčnosti 1) - 30 %, + 40 %
Oteplení vinutí < 55 °C
Maximální teplota vinutí 115 °C
3D model IGES STEP
1) Měřeno při 10 kHz, 50 mV a 25 °C.
Jmenovitým proudem smí být tlumivka zatěžována až do okolní teploty 60 °C. Nad touto teplotou klesá přípustný proud lineárně k nule při 125 °C.
Všechny parametry se měří podle ČSN EN 60938-1 (VDE 0565 Teil 2).

Vhodné pro reflow pájení.Vložný útlum proudově kompenzovaných SMD tlumivek řady 100/SMD

nahoru