electronica 2018

Proudově kompenzované toroidní feritové odrušovací tlumivky

Proudově kompenzované tlumivky jsou realizovány na vysokopermeabilních feritových toroidních jádrech, opatřených nejméně dvěmi symetrickými vinutími. Ta jsou protékána pracovním proudem tak, že se jeho magnetické účinky v jádře kompenzují a tlumivka tak vykazuje vůči tomuto proudu pouze malou rozptylovou indukčnost. Pro rušicí asymetrické proudy se naopak uplatní vysoká indukčnost tlumivky.

Proudově kompenzované tlumivky nachází použití především při odrušení elektronických přístrojů, spínaných zdrojů, elektrických strojů a spotřební elektroniky. Je možno je využít rovněž jako převodníků a oddělovacích transformátorů.

Naši standardní nabídku tvoří dvojité tlumivky řad PMEC 100 až 104 ve vertikálním i horizontálním provedení.

Na přání dodáváme též tlumivky se třemi a více vinutími.

Bližší informace viz literatura [2] a [5].

Katalogové listy

Ceny

Provedení, rozměry a technické parametry
Řada a b c d e f Vývody 3D model
101/V 18 13 20 5 10 5 0,6 x 0,6 IGES STEP IGES STEP
102/V 23 15,5 25 10 12,5 5 0,6 x 0,6 IGES STEP IGES STEP
103/V 26 18 30 12,5 15 5 0,6 x 0,6 IGES STEP IGES STEP
104/V 32 21 35 12,5 17,5 7,5 0,8 x 0,8 IGES STEP IGES STEP
104a/V 32 18,5 35 12,5 15 7,5 0,8 x 0,8 IGES STEP IGES STEP
100/H 10,5 14 10 10 0,6 x 0,6 IGES STEP
101/H 12,5 17,5 15 10 0,6 x 0,6 IGES STEP
102/H 14 22,5 20 12,5 0,6 x 0,6 IGES STEP
103/H 16,5 28 25 15 0,6 x 0,6 IGES STEP
104/H 19,5 32,5 30 20 0,8 x 0,8 IGES STEP
Kategorie klimatické odolnosti 40/125/21
Jmenovité napětí 250 V, 50 Hz
Elektrická odolnost (vinutí - vinutí) 1500 V, 50 Hz, 2 sec.
Tolerance indukčnosti 1) - 30 %, + 40 %
Oteplení vinutí < 55 °C
Maximální teplota vinutí 115 °C
1) Měřeno při 10 kHz, 50 mV a 25 °C.
Jmenovitým proudem smí být tlumivka zatěžována až do okolní teploty 60 °C. Nad touto teplotou klesá přípustný proud lineárně k nule při 125 °C.
Všechny parametry se měří podle ČSN EN 60938-1 (VDE 0565 Teil 2).


Vložný útlum dvojitých proudově kompenzovaných tlumivek řady 100 až 104

nahoru