electronica 2018

Tyto stránky Vám poskytnou základní přehled našeho výrobního programu, který je specializován především na toroidní cívky a tlumivky s feritovými a železoprachovými jádry. Mějte prosím přitom na paměti, že zde nemůžeme představit celou šíři našeho programu. Pokud tedy máte potřebu prvku s odlišnými parametry, prosíme o Vaši poptávku.
Vyhledávání dle parametrů , ceny a minimální objednací množství - viz e-shop

Proudově kompenzované toroidní feritové odrušovací tlumivky


Proudově kompenzované tlumivky jsou realizovány na vysokopermeabilních feritových toroidních jádrech, opatřených nejméně dvěmi symetrickými vinutími. Ta jsou protékána pracovním proudem tak, že se jeho magnetické účinky v jádře kompenzují a tlumivka tak vykazuje vůči tomuto proudu pouze malou rozptylovou indukčnost. Pro rušicí asymetrické proudy se naopak uplatní vysoká indukčnost tlumivky.   více ...

Proudově kompenzované SMD odrušovací tlumivky


Proudově kompenzované SMD odrušovací tlumivky jsou realizovány na vysokopermeabilních feritových toroidních jádrech, opatřených dvěmi symetrickými vinutími. Ta jsou protékána pracovním proudem tak, že se jeho magnetické účinky v jádře kompenzují a tlumivka tak vykazuje vůči tomuto proudu pouze malou rozptylovou indukčnost. Pro rušicí asymetrické proudy se naopak uplatní vysoká indukčnost tlumivky.   více ...

Výkonové proudově kompenzované feritové odrušovací tlumivky


Výkonové proudově kompenzované tlumivky jsou realizovány na toroidních feritových jádrech, opatřených dvěmi symetrickými vinutími. Ta jsou protékána pracovními proudy tak, že se jejich magnetické účinky v jádře kompenzují a tlumivky tak vykazují vůči těmto proudům pouze malou rozptylovou indukčnost. Pro rušicí asymetrické proudy se naopak uplatní indukčnosti tlumivek.   více ...

Proudově kompenzované toroidní nanokrystalické odrušovací tlumivky


Tyto proudově kompenzované tlumivky jsou realizovány na nanokrystalických toroidních jádrech, opatřených nejméně dvěmi symetrickými vinutími. Ta jsou protékána pracovním proudem tak, že se jeho magnetické účinky v jádře kompenzují a tlumivka tak vykazuje vůči tomuto proudu pouze malou rozptylovou indukčnost. Pro rušicí asymetrické proudy se naopak uplatní vysoká indukčnost tlumivky.   více ...

Železoprachové toroidní tlumivky


Tyto tlumivky jsou realizovány na železoprachových toroidních jádrech z materiálu Micrometals 26. Vlivem své rozprostřené vzduchové mezery a vysoké nasycené indukce vykazují jen malou závislost indukčnosti na stejnosměrném buzení a jsou tedy vhodné např. jako filtrační tlumivky spínaných zdrojů s pracovním kmitočtem až stovek kHz.   více ...

Toroidní tlumivky se sendustovými jádry


Tyto tlumivky jsou realizovány na slitinových práškových jádrech z materiálu Sendust (obchodní název KOOL Mµ, SUPER-MSS). Ve srovnání s tlumivkami železoprachovými mají pouze nepatrně větší závislost indukčnosti na stejnosměrném buzení, avšak podstatně lepší frekvenční vlastnosti, které je předurčují především jako pracovní tlumivky spínaných zdrojů do kmitočtu nejméně 100 kHz.   více ...

SMD toroidní tlumivky se sendustovými jádry


Tyto SMD tlumivky jsou realizovány na slitinových práškových jádrech z materiálu Sendust (obchodní název KOOL Mµ, SUPER-MSS). Ve srovnání s tlumivkami železoprachovými mají pouze nepatrně větší závislost indukčnosti na stejnosměrném buzení, avšak podstatně lepší frekvenční vlastnosti, které je předurčují především jako pracovní tlumivky spínaných zdrojů do kmitočtu nejméně 100 kHz.   více ...

Proudové transformátory a snímače


Přesné proudové transformátory řady PPT na toroidních jádrech z nanokrystalické pásky, proudové transformátory řady PT na toroidních jádrech z transformátorového plechu a proudové snímače řady PS na toroidních jádrech z vysokopermeabilního feritu jsou vhodné ke galvanicky oddělenému bezkontaktnímu měření střídavých proudů.   více ...

Kabelové filtry, odrušovací ferity a SMD cívky


Feritové odrušovací kabelové filtry a toroidy. Feritová víceotvorová jádra. Odrušovací SMD ferity. Feritem stíněné propojky. Odrušovací tlumivky pro datová a signálová vedení. SMD cívky. Akumulační SMD cívky pro spínané aplikace.   více ...

NTC termistory


Tento katalogový list přináší přehled naší nabídky přesných a stabilních termistorů NTC pro měření a regulaci teploty. Všechny termistory jsou destičkového provedení velmi malých rozměrů a je u nich zaručována zaměnitelnost v určitém intervalu teplot.   více ...


Proudově kompenzované toroidní feritové odrušovací tlumivky Proudově kompenzované SMD odrušovací tlumivky Výkonové proudově kompenzované feritové odrušovací tlumivky Proudově kompenzované toroidní nanokrystalické odrušovací tlumivky Železoprachové toroidní tlumivky Toroidní tlumivky se sendustovými jádry SMD toroidní tlumivky se sendustovými jádry Proudové transformátory a snímače Kabelové filtry, odrušovací ferity a SMD cívky NTC termistory